Tue 07.03.2017    16:39

CNDB caută ... !

CNDB doreștesă-și extindă echipa cu următoarele competențe:

 • Economist
 • Consilier juridic

 

Pentru participarea la selecţie, candidaţii pentru postul de economist, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenţă;
 • cunoştinţe de operare PC;
 • constituie avantaj o experiență de minimum trei ani în acordarea vizei de control financiar preventiv;
 • persoană activă, cu iniţiativă, dinamică, flexibilă, cu abilităţi organizatorice şi spirit de echipă;

 

Persoanele interesate pentru acest post sunt rugate să depună CV-ul la sediul administrativ din str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intrarea din strada Jean Georgescu, etajul 1, sector 1, București sau prin e-mail la adresa office@cndb.ro, până la data de 20 martie 2017, ora 17:00.  

 

Pentru postul de consilier juridic, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenţă;
 • cu sau fără vechime în specialitatea studiilor;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională, nivel avansat (scris şi citit);
 • cunoştinţe de operare PC;
 • constituie avanta jexperienţa îninstituţii publice şi/ sau aplicarea drepturilor de autor;
 • persoană activă, cu iniţiativă, dinamică, flexibilă, cu abilităţi organizatorice şi spirit de echipă;

 

Persoanele interesate pentru acest post sunt rugate să depună CV-ul la sediul administrativ din str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intrarea din strada Jean Georgescu, etajul 1, sector 1, București sau prin e-mail la adresa office@cndb.ro, până la data de 28 martie 2017, ora 17:00.  

 

Relaţii suplimentare la persoana de contact: Maggie Chiţoran, telefon mobil: 0746. 099.942, telefon fix: 021.318.86.76 sau e-mail: office@cndb.ro.

 

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti oferă:

 • Contract de muncă pe perioadă determinată, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de performanţă.
 • Mediu de lucru creativ, echipă tânără şi dinamică.
 • Oportunităţi de dezvoltare şi formare profesională.

 

 

 

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti (CNDB) este singura instituţie publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii creată cu scopul de a susţine, dezvolta şi promova dansul contemporan. Centrul susţine şi promovează programe şi proiecte care contribuie la dezvoltarea culturii coregrafice şi care fac posibilă participarea scenei locale la un dialog extins la nivel internaţional. CNDB încurajează cercetarea, experimentul şi inovaţia în câmpul practicilor şi teoriilor din arta contemporană şi contribuie la crearea unui mediu favorabil dialogului, reflecţiei şi dezbaterii. Folosind instrumentele şi facilităţile de care dispune pentru a susţine valoarea şi inovaţia, dinamizând întregul peisaj coregrafic şi interferenţele cu celelalte arte, Centrul Naţional al Dansului a devenit şi rămâne unul dintre cele mai generoase spaţii de creaţie, dezbatere şi reflecţie artistică din Bucureşti. www.cndb.ro.