Sat 03.05.2014    18:30

Thu 22.05.2014    18:30

ROMANIAN DANCE SHOWCASE 2014 // Institute of Change/ Carte blanche/ Paul Dunca

Paul Dunca prezintă

The Institute of Change
De/cu: Carmen Coțofană, Paul Dunca, Maria Mora, Ada Mușat, Cristian Neagoe & Dionisie Lupu
Fotografii: Geraldine Areșteanu
Cu sprijinul Centrului Național al Dansului București

The Institute of Change sau Institutul Schimbării are o tradiţie de peste 25 de ani în domeniul operaţiilor de schimbare de sex în România. Activând non-stop pe acest profil, în aceste timpuri noi, dar neuitând trecutul, clinica a reușit să-și debarbarizeze metoda, schimbându-și ușor caracterul. Deși cu un vast istoric în domeniu, The Institute of Change sau Institutul Schimbării este acum împotriva metodelor chirurgicale și a intervenţiilor medicale. Clinica ofera servicii de reeducare sexuală, tratament hormonal și reprocesare de gen prin noi intervenţii: expunerea totală scenică, dansul, performanţa de gen, playback, crossdressing-ul etc.
Evenimentele de prezentare ale The Institute of Change sau Institutul Schimbării nu sunt simple spectacole cu public, ci platforme sociale cu aspect dinamic și de divertisment în jurul corpului, sexului și al schimbării în general a lumii.
Sub conducerea strictă a Dr. Pissadora Duncan institutul se deschide public în cadrul acestor întâlniri de socializare prin corp și dorește să dezvolte un public informat și, de ce nu, să racoleze noi pacienţi.

Paul Dunca trăiește și lucrează în Bucureşti. Absolvent al Universității Naţionale de Teatru şi Film (UNATC, secţia Coregrafie) şi al masteratului de Scriere Dramatică în cadrul UNATC, a încercat să nu spună niciodată nu. De aceea, activitatea sa are un caracter eclectic: de la chelnerie la propria emisiune pe MTV, de la artă comunitară şi go-go la reprezentarea României ca performer la Bienala de Artă de la Veneţia, de la articole în reviste glossy şi rolurile în filme locale la spectacole prezentate la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti și pe scena din Judson Church, New York.

Paul Dunca presents

The Institute of Change
With/by): Carmen Coțofană, Paul Dunca, Maria Mora, Ada Mușat, Cristian Neagoe & Dionisie Lupu
Photo: Geraldine Areșteanu
With the support of: National Dance Center Bucharest

The Institute of Change has an over 25 year history in the field of sex reassignment procedures in Romania. Never forgetting the past and staying non-stop active in this sphere even in these new times, this clinic managed to soften their methods slightly changing its character. Even with a vast history on the subject, The Institute of Change is now against surgical procedures and medical interventions. This clinic offers sexual reeducation services, hormonal treatment and gender reassignment through new interventions: total stage exposure, dance, gender performance, lip sync, cross dressing.
The sessions of the Institute of Change are not simple shows with an audience, but social dynamic opportunities with an entertaining character about the body, its sex and changing the world in general.
During these sessions of socializing with the body, the Institute opens publicly under the strict leadership of Dr. Pissadora Duncan and wants to develop a very informed audience and hunt new patients.

Paul Dunca lives and works in Bucharest. After graduating the National University of Drama and Film “I.L.Caragiale” (UNATC, Choreography department) and a MA in Playwriting at UNATC, he has never said no. That’s why his work is very: from waiting tables to his own MTV show, from community art and go-go dancing to performing at the Venice Biennale in the frame of the Romanian Pavilion, from articles in glossy magazines and roles in local movies to performing his work at the National Centre of Dance in Bucharest and showing it in the Judson Church, New York.

intrare spectacol: 15 / 10 lei