Thu 22.05.2014    18:30

maiCNDB // PREMIERĂ: The Institute of Change / Paul Dunca

 PAUL DUNCA prezintă

THE INSTITUTE OF CHANGE
De/cu: Carmen Cotofana, Paul Dunca, Maria Mora, Ada Musat, Cristian Neagoe & Dionisie Lupu
Fotografii: Geraldine Aresteanu
Cu sustinerea: Centrul National al Dansului Bucuresti

THE INSTITUTE OF CHANGE sau Institutul Schimbării are o tradiţie de peste 25 de ani în domeniul operaţiilor de schimbare de sex in România. Activând non-stop pe acest profil, în aceste timpuri noi, dar neuitând trecutul, clinica a reușit să-și debarbarizeze metoda schimbându-și ușor caracterul. Deși cu un vast istoric în domeniu, THE INSTITUTE OF CHANGE sau Institutul Schimbării este acum împotriva metodelor chirurgicale și intervenţiilor medicale. Clinica ofera servicii de reeducare sexuală, tratament hormonal și reprocesare de gen prin noi intervenţii: expunerea totală scenică, dansul, performanţa de gen, playback, cross dressing-ul, etc.
Evenimentele de prezentare ale THE INSTITUTE OF CHANGE sau Institutul Schimbării nu sunt simple spectacole cu public, ci platforme sociale cu aspect dinamic și de divertisment în jurul corpului, sexului și a schimbării în general a lumii.
Sub conducerea strictă a Dr.Pissadora Duncan institutul se deschide public în cadrul acestor întâlniri de socializare prin corp și dorește să dezvolte un public informat și de ce nu să racoleze noi pacienţi.


Paul Dunca s-a născut în Bucureşti unde continuă să trăiască şi să muncească. După ce a absolvit Universitatea Naţională de Teatru şi Film « I.L.Caragiale » (secţia Coregrafie) şi masterul de Scriere Dramatică în cadrul U.N.A.T.C., a încercat să nu spună niciodată ‘NU’. Acesta este şi motivul pentru care munca sa are un caracter eclectic si include o expresie cat mai diversa : de la chelnerie la propria emisiune pe MTV, de la artă comunitară şi go-go la reprezentarea Romaniei ca performer la Bienala de Arta de la Venetia, de la articole în reviste glossy şi rolurile in filme locale la spectacole prezentate la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti si pe scena din Judson Church, New York. Una peste alta, el este fericit atunci când se poate face util.

PAUL DUNCA presents

The Institute of Change
With/by): Carmen Cotofana, Paul Dunca, Maria Mora, Ada Musat, Cristian Neagoe & Dionisie Lupu
Photo: Geraldine Aresteanu
With the support of: National Dance Center Bucharest

THE INSTITUTE OF CHANGE has an over 25 year history in the field of sex reassignment procedures in Romania. Never forgetting the past and staying non-stop active in this sphere even in these new times, this clinic managed to soften their methods slightly changing its character. Even with a vast history on the subject, THE INSTITUTE OF CHANGE is now against surgical procedures and medical interventions. This clinic offers sexual reeducation services, hormonal treatment and gender reassignment through new interventions: total stage exposure, dance, gender performance, lip sync, cross dressing.
THE INSTITUTE OF CHANGE's presentation sessions are not simple shows with an audience, but social dynamic opportunities with an entertaining character about the body, its sex and changing the world in general.
During these sessions of socializing with the body, the institute opens publicly under the strict leadership of Dr. Pissadora Duncan and wants to develop a very informed audience and hunt new patients.

Paul Dunca was born in 1983 in Bucharest where he still lives and works today. After graduating the National University of Drama and Film “I.L.Caragiale” (Choreography section) and studying Play-Writing at U.N.A.T.C. Bucharest, he never said ‘NO’. That’s why his work is very eclectic and include a very large diversity of expression: from waiting tables to his own MTV show, from community art and go-go dancing to performing at the Venice Biennale in the frame of the Romanian Pavilion, from articles in glossy magazines and roles in local movies to performing his work at the National Centre of Dance in Bucharest and showing it in the Judson Church, New York. All in all he’s happy whenever he can be useful.


Pretul unui bilet este de 25 lei intreg, 15 lei redus.
Biletele se pot achizitiona de la Sala Stere Popescu, incepand cu 22 aprilie, intre ore 17.00 - 20.00 sau pot fi rezervate la adresa [email protected] sau pe site-ul www.cndb.ro.