Tue 14.10.2014    16:30

Luna (Premieră)

Concept și direcție artistică: Irinel Anghel
Interpreți: Irinel Anghel, Cristina Lilienfeld, Smaranda Găbudeanu
Muzica: Irinel Anghel
Live electronics: Rufi
Producție: ZonaD/ Fundația Gabriela Tudor, Centrul de Cultură George Apostu Bacău, Muzeul Național George Enescu, secția „Dumitru și Alice Rosetti Tescanu - George Enescu” în cadrul programului „E-Motional: rethinking dance”
Finanțatori: Programul Cultura al Uniunii Europene, Administrația Fondului Cultural Național
Cu sprijinul: Centrul Național al Dansului București
Durata: 60 min.

„Habar n-am ce e LUNA. Este dans, teatru, muzică, film, performance art. Dacă îi dau o singură descriere, de fapt îi iau posibilitatea de a fi tot ceea ce este. LUNA este un mister. LUNA este o iluzie. LUNA este o călătorie suprarealistă într-o lume guvernată de energia feminină care este însăşi forţa creaţiei. Adica un mister. Conceput ca un ‚all-round show’ din spaţiul comun al tuturor artelor, spectacolul de dans-teatru-muzică LUNA are un decupaj filmic şi un final experienţial ce se oferă privirii individuale a fiecărui spectator.” - Irinel Anghel

Piesă prezentată în cadrul Festivalului E-Motional organizat de Fundația Gabriela Tudor. Parteneri asociați sînt Centrul Național al Dansului București și lorgean theatre. Evenimentul este organizat în cadrul programului european „E-Motional: rethinking dance”, realizat cu sprijinul programului Cultura al Uniunii Europene. Proiect cultural finanţat în cadrul Programului cultural București 555 al ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București. Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Parteneri media: Șapte Seri, Zeppelin, Scena.ro, Modernism, ArtAct magazine, ArtClue, România Pozitivă,
Sub 25, The ONE


Concept & artistic direction: Irinel Anghel
Performers: Irinel Anghel, Cristina Lilienfeld, Smaranda Găbudeanu
Music: Irinel Anghel
Live electronics: Rufi
Production: ZonaD/ Gabriela Tudor Foundation, George Apostu Cultural Centre Bacău, George Enescu National Museum, “Dumitru & Alice Rosetti Tescanu - George Enescu” Department, in the frame of the “E-Motional: rethinking dance”
Funders: Culture programme of the EU, the Administration of the National Cultural Fund
With support from: National Dance Centre Bucharest
Duration: 60 min.

“I have no idea what ‘The Moon’ is. It is dance, theatre, music, film, performance art. If I give it a single description I loose its chance to be what it is. The Moon is a mystery. The Moon is an illusion. The Moon is an experimental-surreal journey into a world governed by the female energy, which is the very force of creation. That is, a mystery. Designed as an ‘all-round’ show from the common space of all arts, ‘The MOON’ dance theatre-music performance has a filmic structure and an experiential end, which offers an individual sight to each spectator.” - Irinel Anghel

Performance presented in the frame of the E-Motional Festival is organised by Gabriela Tudor Foundation. Associated partners are National Dance Centre Bucharest and lorgean theatre. Event in the frame of the “E-Motional: rethinking dance” European programme, organised with support from the Culture programme of the European Union. Cultural project funded in the frame of Bucharest 555 cultural programme of ARCUB – the Centre for Cultural Projects of Bucharest Municipality. Cultural project funded by the Administration of the National Cultural Fund.