Sun 20.03.2016    19:30    map

Creating the memory - an oral history of CNDB

Creating the memory - an oral history of CNDB

Interview-performance: Miriam Althammer & Vava Ștefănescu

 

Sunday, 20.03/ 7.30 p.m., CNDB, Stere Popescu hall

Cultura memoriei dansului este mai puțin transmisă prin obiecte materiale și, mai degrabă, prin evenimente care dau mai departe, comunică și transmit informații. Pentru a re-construi, nara și media experiențe trecute și mișcări din Europa postsocialistă, folosesc tradiția istoriei orale cu funcție de concept de documentare și probare. Alături de Vava Ștefănescu, voi descoperi memorii ale dansului contemporan din România și istorii în mișcare, într-un interviu în care vom trasa aceste momente de comuniune și rememorare ca acte performative de colectare și transmitere prin corp.

 

Concept: Miriam Althammer

Performance: Miriam Althammer, Vava Ștefănescu

Performance in English

The memory culture of dance is less communicated through material objects than events of passing, learning and transmitting knowledge. To re-construct, narrate and mediate past experiences of dance and movement in post-socialist Europe I use the tradition of Oral History as a concept of documentation and demonstration. Together with Vava Ștefănescu we will discover memories about Romanian contemporary dance and movement histories in an interview and trace these moments of sharing and remembering as a performative act of collecting and receiving through bodies.