Sat 19.03.2016    19:30    map

Construind istoria – O perspectivă asupra artefactelor materiale din dansul contemporan românesc – artist talk

Miriam Althammer

Sâmbătă,  19 martie/ 19h30, CNDB, sala Stere Popescu

Prezentare în limba engleză.

Intrare liberă

           

“Respinse ori nedescoperite, excluse ori asociate, recuperate ori folosite – conceptele de colecții și arhive fac subiectul unor procese în desfăşurare. Materialele lor pot fi dispuse și organizate diferit, nu numai în virtutea utilității lor și a dezideratului științific de afirmare a adevărului, ci și în virtutea percepției, curiozității și dorinței. Cu această prezentare, doresc să propun o incursiune în activitatea mea de cercetare. Pornind de la artefactele materiale de la Tanzquartier Viena, studiez urme ale dansului contemporan românesc și istoriile sale fluide. Documentele colectate ca probe performative oscilează între ceea ce a fost arătat, spus, scris și aduc la lumină atât informații și cât și goluri.”

Miriam Althammer

 

Miriam Althammer a studiat teatru, istoria artei și literaturii la LMU Munchen și dans la Universitatea din Berna. În prezent, urmează studii doctorale la Institutul pentru Studii de Muzică și Dans de la Universitatea din Salzburg cu o cercetare despre Transmiterea cunoașterii – arhive performative de dans contemporan în țările europene postsocialiste între instituție și practică artistică. Pe lângă cercetarea sa centrată pe nararea și arhivarea dansului, cât și pe interfețele dintre artele performative și artele vizuale, Miriam Althammer lucrează ca jurnalist independent, colaborând cu mai multe publicații profesioniste. Actualmente, călătorește în Europa și realizează interviuri cu artiști și coregrafi pentru arhiva performativă pe care o va include în Arhiva de dans Derra de Moroda de la Universitatea din  of Salzburg.

 

EN >>

 

“Rejected or undiscovered, excluded or associated, recovered or used – concepts of collections and archives are subjected to continuous processes. Their materials can be arranged and organized in many ways, not only for their utility and the scientific claim of ascertaining the truth, but also due to perception, curiosity and desire. With my lecture I want to give an insight into these processes of my research. Based on material artifacts of Tanzquartier in Vienna I’m searching for traces of Romanian contemporary dance and its movement histories. The collected documents as performative demonstrations oscillate between what was shown, said, written - and reveal knowledge and gaps at the same moment.”

Miriam Althammer