Varvara Cătălina Ştefănescu - Manager

Cristiana Vlad - Şef serviciu 

Izabela Bidileci - Contabil şef

Alexandros Raptis - Şef birou tehnic