Arhiva CNDB

Arhiva CNDB conține un fond de documente  inedite despre istoria dansului contemporan românesc din secolul XX, care recuperează părţi importante din activitatea unor coregrafi, dansatori, colective artistice coregrafice și recartografiază harta instituţiilor care au produs, găzduit şi promovat spectacolele de dans contemporan. Fondul documentar, se datorează, în mare parte, eforturilor depuse de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti printr-un demers de excavare, cunoaştere şi revalorizare a propriului trecut și printr-o serie de proiecte de cercetare, parteneriate cu arhive instituționale sau private, evenimente performative care încearcă să exploateze creativ patrimoniul artistic al dansului contemporan, prin examinarea și implementarea celor mai bune soluții de a arhiva, recontextualiza și reflecta asupra actualizării istoriei dansului contemporan,  încă puţin cunoscută publicului larg şi astăzi.

Beneficiarii colectiilor sunt, în principal, profesionistii în domeniu (coregrafi, dansatori, critici etc.) și cei interesați de studiul artelor performative, de istoria si teoria acestui domeniu (studenți, cercetători, jurnaliști etc).

Materialele documentare pot fi consultate pe baza unei solicitari pe care o puteți descărca aici. 

Responsabil arhivă - Corina Cimpoieru - 0758 101 941, corina.cimpoieru@cndb.ro